A Note For You

Egy jegyzet a lelkésztől . . .
 
Isten hozott kedves utazó. Amint haladunk földi pályafutásunkon szeretettel üdvözöllek e látogatásod alkalmával. Légyszives időzz itt néhány pillanatig, amint körbe látogatod weboldalunkat.
 
Az én hő vágyam az, hogy mindenki aki itt megáll, megtalálja Jézust, közelebb kerüljön Hozzá és döntést hozzon arra, hogy közeli kapcsolatot szerezzen Jézussal és ápolja is ezt a kapcsolatot.
 
Jézus valóságos. Örökkévalóságra lenne szükség leírni irántunk való jóságát, irgalmát, kegyelmét és szeretetét. Talán kérded, ha Isten oly jó, kegyelmes, irgalmas és szeret bennünket, akkor miért van annyi fájdalom, betegség, könnyhullatás és halál világunkban? Nagyon boldog lennék, ha leülhetnénk eggyütt tanulmányozni Isten Szent Igéjét, mert abból megtudjuk hogy Isten nem teremtette a fájdalmat és betegségeket, hanem mindezek a bűn következményeként születtek meg. Isten sír azokkal, akik sírnak és eggyüttérez azokkal, akik fájdalomban vagy betegségben szenvednek. Egy Bibliai történet segíthet ennek megértéséhez, ahol Jézus meggyógyít egy asszonyt, amit megtalálunk feljegyezve Lukács 13:1O-17-ig terjedő versekben.
 
Amit biztosra tudok az a következő: ISTEN SZERET TÉGED! Egy különleges hely van számodra az Ő szívében. Azt is tudom, hogy nem véletlen látogatásod ezen a weboldalon. Azt hiszem, hogy a Szent Lélek vezetett ide egy ok miatt. Nem tudom mi az az ok, talán te is elgondolkoztál ezen, de a Lélek tudja és ha mi imádkozunk és hallgatunk szavára, akkor világos lesz vezető szava. Tehát kérlek, folytasd a körútat ima és elmélkedési lelkületben.
 
Ha inditva érzed magad, hogy személyesen elbeszélgessünk vagy email-en keresztül, kérlek kattints rá a „Contact” oldalra és küldj egy email-t vagy csörgess telefonon. Én boldogan leülök veled elbeszélgetni, imádkozni és tanulmányozni. Addig is, ne felejtsd, Isten szeret téged!
 
Isten áldjon meg tégedet.
Marius Lelkipásztor

A note from the pastor . . .
 
Welcome dear traveler. As we journey on our earthly path I welcome you for stopping by. Please take a moment and tour our website.
 
It is my desire that everyone who makes a pit stop here would find Jesus, be drawn closer to Jesus and decide to begin or nurture a close relationship with Jesus.
 
Jesus is real. It would take eternity to write down His goodness, His mercy, His grace and His love towards us. You may ask, if God is good, merciful, graceful and loves us, why is there suffering in the world, why is there pain, sickness, tears and death? I am more than happy to sit down with you and show you that God did not create pain and suffering, but those are the results of sin. God cries with those that cry and sympathizes with those in pain or suffering. For Biblical reference please read the story of a sick woman that Jesus healed as it is recorded in Luke 13:10-17 . . .
 
What I do know for sure is this: GOD LOVES YOU! He has a special place for you in His heart. I also believe that it is not by chance that you were guided to this website. I believe it was the Holy Spirit that brought you here for a reason. I don’t know what is that reason, perhaps you are wondering yourself about it, but the Spirit knows and if we pray and listen, we will hear the Spirit’s guidance. So please continue your tour as you pray and meditate.
 
If you feel impressed to talk in person or email, please do not hesitate to go to our Contact page and send an email or call and I am more than happy to talk to you, pray with you and study with you. In the meantime, remember, God loves you!
 
God bless you.
Pastor Marius