About Pastor Marius

Marius E. Marton 1994-ben hallotta Isten hívását lelkészi szolgálatra, miközben a Baldwin Wallace Egyetem Konzervatoriumában volt hallgató a zeneszerzési szakon.
 
1996-ban Marius ballagott a Louis Torres lelkészi iskolájában South Dakota államban, ahol kiképzését a Laikus Evangélista szakban végezte. Körülbelül 12 éven át szolgált ebben a hivatásban az Egyesült Államokban, Magyarországon és Romániában, ahol több mint 45 Evangélizácios sorozatot tartott.
 
Azután egy kevés ideig mint ífjúsági lelkész szolgált az Atlantai Hetednapot Ünneplő Adventista Gyülekezetben.
 
1998-ban az Észak Erdélyi Konferencia hívta lelkészi szolgálatra. Ott ismerte meg feleségét, Marikát aki hűséges keresztényként Szombatiskola tanitó volt, valamint sikeres gyerektanitó. Isten oly ajtót nyitott, hol mindketten eggyütt szolgálhattak. Marika továbbá is hűségesen szolgál a nőnemü tagoknak és gyerekeknek, de ugyanakkor egy szilárd támogatója férjének. Marika ma, önkéntesen ajálja idejét a Clarksfield-i Hetednapot Ünneplő Adventista Egyház iskolájában mint segéd tanitónéni. Marika hűségesen szolgál a konyhán, amint vidám mosolyával felszolgálja ízletes vegetáriánus finomságait.
 
Mariust és Marikát 2OO7-ben hívta az Ohio-i Konferencia lelkészi szolgálatra, ahol 2O1O-ben szentelték fel a munkára. Marius 2O12-ben végezte Maszterátusi tanulmányait a United TheologicalSzemináriumban, amely Dayton, Ohioban van, és 2O15 májusában ballag a Doktorátusi Diplomáért ugyanabban a Szemináriumban. Marius tagja az International Conference of Police Chaplains-nek, ahol a bűnüldözés tagjainak szolgál mint káplán. Marius egy sikeres zenész, és ezt a tálentumát is gyakran felhasználja munkájában mint zeneszerző, előadó és karmester.
 
A lelkészi párt két fiúval áldotta meg Isten, Landen és Austin.
 
A Marton lelkészi család szereti az Úrat, örömmel szolgálják Őt, és mindenkit szeretettel meghívnak velük eggyütt felkészülni ama dicső napra, mikor Jézus megjelen mint Királyok Királya, hogy haza vigye gyermekeit.
 
Örömmel köszöntjük gyülekezetünkben e lelkészi családot és kivánjuk az Úr gazdag áldását szolgálatukra úgy gyülekezetünkben, mint városi közösségünkben.

Marius E. Marton heard the Lord call him to ministry in 1994 during his musical studies at Baldwin Wallace College Conservatory of Music in Berea, Ohio.
 
In 1996 Marton attended the Black Hills Health and Education Center Training in South Dakota. Pastor Louis Torres trained him to become a Lay Evangelist. Marton served in that capacity for about twelve years holding over 45 Evangelistic Series in the States, Hungary and Romania.
 
For a short period he served as youth pastor in the Atlanta First Romanian Seventh-day Adventist Church.
 
In 1998 was invited to serve as pastor in the Northern Transylvanian Conference of Seventh-day Adventists in Romania. It was there that Marton met his wife, Marika. Marika was a devoted Christian teaching an adult Sabbath School Class and was a very successful teacher in the children’s Sabbath School as well. God provided the way for them to work together in ministry. While Marika continues ministering to the female parishioners and children, she is a strong support for her husband. She also volunteers her time as teacher aid at the Clarksfield Seventh-day Adventist School. Marika faithfully serves in the kitchen during fellowship dinners serving her delicious vegetarian dishes with her flamboyant smiles.
 
Marius and Marika was called to serve a district in the Ohio Conference in 2007 where he was ordained in 2010. Marton received his Master of Divinity in 2012 from United Theological Seminary located in Dayton, Ohio and will receive his Doctor of Ministry in May, 2015 from the same Seminary. Marton is member of the International Conference of Police Chaplains where he ministers to Law Enforcement Officers as chaplain. Marton is also an accomplished musician, a talent he frequently uses in his ministry as composer, performer and conductor.
 
God blessed this pastoral couple with two wonderful boys, Landen and Austin.
 
The Martons love the Lord, serve Him with joy, and cordially invite everyone to join them in preparing for the glorious day of Jesus’ appearance as King of Kings to take His children home.
 
We are happy to welcome them to serve our church congregation and community and wish God’s abundant blessings upon their ministry.