Our History

."Semmit sem kell félnünk a jövőtől, kivéve, ha elfeledkezünk az útról, amelyen vezetett bennünket az Úr, és a tanításról, amelyet elmúlt történelmünk során adott nekünk."         

 
"We have nothing to fear for the future, except as we shall forget the way the Lord has led us, and His teaching in our history."        LS 196

 

Visszatekintés A Westlake-i Hetednapi Adventista Gyülekezet megalakulására1.       A kezdet: 1958-1968
 

 • 1956 - Nagy András kezdett el először misszió munkát végezni Cleveland városában.

 

 • 1957 - Egy kis csoport rendszeresen összejövetelt tartott YMCA-ban Szombat délutánonként.

 

 • 1958 - Egy megszervezett gyülekezet alakult, 10-12 taggal.

 

 • 1960 április 21 - Erlacher család Clevelandba érkezett, Dengel testvérnő már a gyülekezet tagja volt.

 

 • Miután Nagy András lelkész nyugdíjba vonult 1961-ben, Daly Károly lelkész szolgált 1961-1963-ig, ekkor betegség miatt meghalt.

 

 • 1964-ben Slezak Jakab kezdte el lelkészi munkáját a gyülekezetben.

 

 • Néhány hónap múlva a gyülekezet átköltözött az újonnan épült jugoszláv gyülekezet alagsorába, a város keleti oldalára.

 

 • 1965-ben Slezak testvérek házat vettek és házuk ebédlőjét és nappali szobáját átalakították imateremnek.

 

 • 1968-ban kezdtek a testvérek kisebb összegeket félretenni egy új imaház építésére.

 

 • 1969 március 31-én Slezak testvérek eladták házukat és elköltöztek Clevelandból, ekkor nagyon közel állt a gyülekezet a felbomláshoz.

 

2.       Fellendülés időszaka
 

 • A gyülekezet 1969 áprilisától lelkész és imaterem nélkül maradt. Ürmös Tibor testvér volt a gyülekezeti vén. ldőközben nagy számban jöttek a bevándorló adventista családok.

 

 • Néhány hét múlva a gyülekezet a Lakewood-i imaház alagsorában kapott egy kis termet.

 

 • 1969 november 24 -én  Szukola testvérek megérkeztek Clevelandba. A következő hónapban megválasztották gyülekezeti vénnek.

 

 • 1971-ben a bizottság és a gyülekezet eldöntötte, hogy új imaházat fog építeni.

 

 • 1973 augusztusában megérkezett az új lelkipásztor, Danyi István testvér.

 


3.      Templomépités
 
 

 • Az alapkőletétel 1975 július 15-én volt, 1978 március 25-én nyílt meg az új imaház.

 

 • Az épitkezési összkiadás $164,623.49, és kb. 31,200 óra munka.

 

 • Amikor a templom épitése befejeződött, a gyülekezeti taglétszám 38 volt, kb. 12 család.

 

 • 1978 őszén Danyi István lelkipásztor hívást kapott Kaliforniából és feleségével együtt elköltozött.


4.      Stabilizálodás évei
 

 • 1979 január 1-én Botansky Igor lelkipásztor kezdte el szolgálatát Clevelandban.

 

 • 1988 szeptember 9-e és 11-e között Clevelandban volt megtartva a 23-ik Magyar Biblia Konferencia (3-ik alkalommal Clevelandban).  Ekkor volt az imaház felszentelve és a kölcsönpapír elégetve.

 

 • Botansky testvérek hûségesen szolgálták a gyülekezetet 22 évig, ezt követően a lelkipásztor nyugdíjba vonult.

 
 
 
5.       A 21. század


 

 • Botansky pásztor nyugdíjba vonulását követően 2001 májusában Marton Edward vette át a lelkészi szolgálatot. 8 évet szolgált a gyülekezetben.

 

 • 2010-ben a gyülekezet lelkipásztori szolgálatát Hangyás László vette át.

 

 • 2015 áprilisában Marius E. Marton lelkipásztort hívta a konferencia szolgáljon ebben a gyülekezetben.

 

A Short Summary of the History of the Westlake Seventh-day Adventist Church

 

 1.  The Beginning:  1958-1968
 • 1956 – Andras Nagy first started mission work in the city of Cleveland

 

 • 1957 – a small group met regularly at the YMCA on Sabbath afternoons

 

 • 1958 – an organized church was formed, with 10-12 members

 

 • 1960, April 12 – the Erlacher family arrived in Cleveland.  Sister Dengel was already a church member

 

 • 1961 – Andrew Nagy retires

 

 • 1961-1963 – Karoly Daly serves as pastor until he passes from an illness

 

 • 1964 – Jakab Slezak begins his ministry in the church

 

 • Within a few months the church moves to the newly built Yugoslavian church on the east side and holds services in the basement.

 

 • 1965 – the Slezak family buys a home and converts the dining room and living room into a house church on Sabbaths

 

 • 1968 – the members start to put aside little bits of savings in the hope of someday building a church

 

 • 1969, March 31 – the Slezak family sells their home and moves away from Cleveland, at which time the church was in danger of disintegrating

 
 

 1. Period of Renewed Growth
 • 1969, April – the church was without a pastor or a building.  Tibor Urmos was the church elder.  Meantime, a large number of Hungarians immigrated and joined the church family.

 

 • Within a few weeks the church family found a new place to worship.  The Lakewood Seventh-day Adventist church offered them a room to meet in in their basement.

 

 • 1969, November 24 – the Sukola family arrives in Cleveland.  The following month he was elected as the church’s elder.

 
 

 • 1971 – the church board together with the church family decides to build a church

 

 • 1973, August – the new pastor, Pastor Danyi Istvan,  arrives.

 
 

 1. Church Building
 • 1975, July 15 – the foundation is laid

 

 • 1978, March 25 – the new church is open for the first worship

 

 • The total cost of the church building was $164,623.49 and involved approximately 31,200 hours of labor.

 

 • The membership at the time of the new church opening was 38 members, approximately 12 families

 

 • 1978 – in the fall of that year, Pastor Danyi received and accepted a call to serve in California, and moved away with his wife

 
 

 1. Stablizing years
 • 1979, January 1 – Pastor Igor Botansky accepted the call to be the pastor and began his ministry in Cleveland.

 

 • 1988, September 9-11 – the 23rd Annual Hungarian Bible Conference was held at the Cleveland Hungarian Church in Westlake (for the third time at this location).  At this time the church was dedicated and the mortgage was burned.

 

 • After faithfully serving the church family for 22 years as Pastor, Elder Botansky and his wife retired.

 

 1. The 21st Century
 • 2001, May - after the retirement of Elder Botansky, Edward Marton took over as the new pastor.  He served the church for 8 years.

 

 • 2010 – Elder Laszlo Hangyas took over as the pastor of the church.

 

 • 2015, April - The conference invited pastor Marius E. Marton to serve this congregation.